سال

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

مصرف(میلیون متر مکعب)

139

296

523

1.040

1.841

3.384

5.545

6.244

6.915

6.665

7.067

7.419

7.572

مجموع ظرفیت راه اندازی شده(تجمعی)

98.168

191.621

250.589

412.818

794.144

1.201.207

1.709.542

2.015.892

2.188.892

2.431.157

2.556.007

2.641.657

2.721.437

 

                                           

روند مصرف CNG


 

 تماس با ما:

مدیریت طرح CNG
تهران- خیابان انقلاب- خیابان بهار جنوبی- نرسیده به خیابان سمیه- پلاک 109

کد پستی : 1561733344
شماره تلفن : 9-77500261-021
شماره نمابر: 77520552-021
مرکز پاسخگویی :  09627