سال 83

سال 84

سال 85

سال 86

سال 87

سال 88

سال 89

سال 90

سال 91

سال 92

سال 93

سال 94

سال 95

سال 96

مجموع
عملکرد
تاکنون

 

تبدیل کارگاهی

28.111

59.385

111.403

139.063

132.090

194.888

84.789

124.469

39.297

1.001

0

0

0

0

914.496

 

تولید کارخانه‌ای

155

14.979

146.035

428.343

332.261

305.433

490.927

244.553

195.564

69.588

170.000

143.000

161.173

140.000

2.842.011

جمع

28.266

74.364

257.438

567.406

464.351

500.321

575.716

396.022

234.861

70.589

170.000

143.000

161.173

140.000

3.756.507

 

 

 

 تماس با ما:

مدیریت طرح CNG
تهران- خیابان انقلاب- خیابان بهار جنوبی- نرسیده به خیابان سمیه- پلاک 109

کد پستی : 1561733344
شماره تلفن : 9-77500261-021
شماره نمابر: 77520552-021
مرکز پاسخگویی :  09627