•         با خودرویی وارد جایگاه شویم که دارای مجوز سوخت‌گیری مجاز از مراجع ذیربط باشد.

قبل از ورود به جایگاه CNG ، مسافران خودرو را از خودرو خارج نماییم.

  •          در هنگان ورود به جایگاه از سیگار کشیدن و استفاده از موبایل پرهیز نماییم.
  •          به اپراتور جایگاه اجازه دهیم قبل از سوخت‌گیری، با بازنمودن درب صندوق خودرو، و بازدید چشمی از تجهیزات، نسبت به بررسی ضریب ایمنی تجهیزات گاز‌سوز، اطمینان لازم را کسب نماید.
  •          اتصال نازل به خودرو و سوخت‌گیری را به اپراتور جایگاه واگذار نماییم و هرگز شخصاً مبادرت به سوخت‌گیری نکنیم.
  •        با رعایت نوبت و حفظ حقوق دیگران، یکدیگر را تکریم نماییم. 
map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.