برابر مصوبات موجود، مسئولیت انجام فرآیند بازرسی ادواری خودروهای گاز‌سوز بر عهده اتحادیه سوخت های جایگزین است.

اتحادیه سوخت های جایگزین برابر مقرارت با تعیین کارگاه های مجاز بازرسی و تبدیل خودروهای بنزین سوز به گاز سوز مبادرت به فراخوان و بازرسی ادواری خودروهای گاز سوز کارگاهی و یا کارخانه ایی خارج از گارانتی در سطح کشور می نماید.

شهروندان محترم و مالکین خودروهای دوگانه‌سوز مجاز « خودروهایی که در کارگاه‌های مجاز تبدیل شده‌اند» می‌توانند با مراجعه به کارگاههای تبدیل مجاز سراسر کشور به صورت سالیانه خودروهای خود را مورد بازبینی سالیانه قرار دهند.

خودروهای دوگانه‌سوز کارخانه‌ایی نیز می‌توانند با مراجعه به نمایندگی‌های مجاز کارخانجات سازنده خودرو، خودرو خود را مورد بازبینی سالیانه قرار داده و برچسب مجوز سوخت‌گیری دریافت نمایند.


map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.